Publikace

Software MIRA byl vytvořen pro výpočet objemové vlhkosti stavebních materiálů v závislosti na teplotě měření. Zdrojový kód je napsán v jazyce JAVA s důrazem na rozšiřitelnost. Software MIRA lze provozovat v operačním systému Windows a Linux. Program je vytvořen v dvojjazyčné mutaci, čeština a angličtina.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten