Publikace

ČSN EN 15221-6: Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu

Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten