Publikace

Materiálová řešení a jejich vliv na orientaci seniorů se zrakovým handicapem

Ing. arch. Pavel Lupač

Materiálová řešení povrchů přímo ovlivňují kvalitu prostoru, stejně tak jako ovlivňují možnost vnímání a využití daného prostoru osobami se smyslovým handicapem. Pokud ztrácíme zrak, ztrácíme s ním jeden z nejdůležitějších smyslů, který jsme si vyčlenili pro orientaci v prostoru. Do určité míry jej mohou nahradit jiné smysly anebo můžeme zbytky zraku stimulovat vhodným architekonickým řešením. Obě dvě možnosti lze ovlivnit promyšleným a koncepčním architektonickým návrhem, jenž zahrnuje i použití vhodných materiálů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten