Publikace

Souhrnná prezentace sběru dat - Podklad pro studii posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území mč Praha 7

Dipl. arch. Henry William Andrew Hanson IV

Možnosti trávení volného času venku volnou, neorganizovanou, nesvázanou hrou jsou pro děti žijících v českých městech velmi limitované. Samostatný pohyb a pobyt dětí ve veřejném prostoru je v dnešních městech vzácný jev. Průzkumy nám ukazují, jak málo času dnešní děti tráví venku. Jejich dny sestávají z organizovaného času tráveného ve škole, na kroužcích, při sportu a pak doma. České děti jsou na tom mnohonásobně líp než děti ze západních zemí. Tady je pořád dobrý vztah k přírodě, rodiče berou děti do lesa, jezdí se na chalupu. Jiná situace je ovšem ve městech. Dnešní města představují konglomeráty motorizované dopravy, která pro děti představuje velké nebezpečí. Kvůli viditelnosti a měřítku dětí nebezpečí představují i zaparkovaná auta, která obsadila náš veřejný prostor. Kromě dopravy města nabízejí i další potenciální nebezpečí pro děti, např. ohrožení násilnou činností. I proto se většina pražských rodičů snaží trávit víkendy mimo Prahu. Z průzkumů, který prezentujeme v tomto dokumentu víme, že rodiče by si pro své děti přáli více samostatnosti a příležitostí pro venkovní hru. Jako hlavní důvody, proč své děti nepouštějí ven uvádějí rychlou dopravu, ohrožení dětí bezdomovci či dalšími individui, ale také i to, že se v bezprostřední blízkosti bydliště nenachází vhodné místo na hraní a na nejbližší hřiště je to příliš daleko. Městská část Praha 7 se rozhodla vyjít dětem žijícím ve čtvrti vstříc a stát se městem přátelským k dětem. Tento dokument Sběru dat tvoří úvodní část k záměru Sedmičky vyjít vstříc potřebám svých dětských občanů. zaměřuje se na veřejný prostor města a podmínky pro svobodu pohybu, příležitosti pro kvalitní hru a kontakt s přírodou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten