Publikace

Studie posouzení a doporučení parametrů města přátelského k dětem na území městské části Praha 3

Dipl. arch. Henry William Andrew Hanson IV

Městská část Praha 3 učinila první kroky k tomu, aby se na děti a mládež začalo pohlížet jako na důležitou část populace, která využívá a potřebuje bezpečný a kvalitní veřejný prostor. Přestože iniciativa UNESCO a UNICEF Město přátelské k dětem (Child friendly cities) je ve světě již respektována, v České republice se dosud nevyužívá. Praha 3 chce být vnímána jako skvělé místo pro život dětí. Proto se MČ Praha 3 rozhodla tento nový přístup vyzkoušet a propagovat, aby získala a do budoucna i udržela statut Města přátelského k dětem (Child Friendly City). V současné době žije většina lidí ve městech a očekává se, že se procento světové populace žijící ve městech bude nadále zvyšovat. Děti a mládež naše města zdědí a proto představují část obyvatelstva, která by o jejich podobě měla rozhodovat. Mladí lidé se dále stěhují do měst, chtějí se zde vzdělávat a budovat své kariéry, a mnoho z nich tak bude vychovávat děti ve stále větších městech. Hodnotový systém člověka se utváří v útlém věku a hodnoty, které si děti osvojily, se stávají základem pro rozhodování v dospělosti. Prostředí města, konkrétně jeho veřejný prostor, jsou tím prostředím, v němž se děti socializují, osvojují si normy chování a poznávají okolní prostředí. Proto je pro budoucí zdraví a udržitelnost měst nezbytné, aby plánování, design i politika týkající se veřejného prostoru byly v souladu s principy vytváření měst přátelských k dětem. Pokud je město dobré pro děti, je dobré pro každého. Iniciativa Praha 3 přátelská k dětem (Child Friendly Prague 3) využívá stávající veřejný prostor jako strukturu, na jejímž základě vytváří systém propojující veřejný život dětí, mládeže a všech ostatních generací. Proces tvorby doporučení zahrnuje rozsáhlý sběr informací, analýzy a zejména to nejdůležitější – spoluúčast dětí a mládeže.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten