Publikace

Modernistická sídliště

Ing. arch. Matyáš Sedlák

Hlavním tématem je hledání specifičnosti sídlišť, poznávání nástrojů jejich přeměny a regenerace a posouzení aplikovatelnosti těchto nástrojů v územním plánu a zadání. Dalšími tématy je sídliště jako autorské dílo, ochrana sídlišť (je nutná či nikoliv?) a také měřítko či stupeň vhodný pro práci se sídlištěm. Závěrem práce jsou doporučení směrem k zadávání územního plánu a k jeho obsahu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten