Publikace

Urbanistická rozhraní

Ing. arch. Jiří Poláček

Práce se soustředí na konfliktní rozhraní, a zároveň na (nevhodnou) zástavbu, která tato rozhraní vytvořila. Jsou představeny příklady z Čech včetně jejich zobrazení v územně plánovací dokumentaci. Nesoulad jednotlivých částí zástavby - setkání různých rozměrů, směrů, principů i funkcí – charakter „urbánní koláže“. Tyto konfliktní rozhraní často prozrazují hlubší principiální pochybení, jež se právě na rozhraní tak jasně projeví.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten