Lidé

Ing. arch. Jiří Poláček

odborný asistent ateliéru Seho

Zakladatel ATELIERU POLÁČEK (2018), od roku 2014 vedoucí ZAN na FA ČVUT, nyní odborný asistent v ateliéru Seho. Dva roky po absolvování FA ČVUT a odborné praxi v RUA a Lábus AA, zakládá v roce 1999 architektonický ateliér ATELIER K2, kde autorsky spolupracuje s Václavem Škardou. Jejich realizace jsou ceněné za výrazné, přesto citlivé kombinace starého a nového, např. hotel Karlov v Benešově u Prahy (2008, ve spolupráci s Lábus AA) nominovaný na cenu Mies van der Rohe 2011.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.