Publikace

Příklady Evropského TOD: případová studie Kodaně

Ørestad je jedním z největších realizovaných urbanistických projektů v Evropě po roce 1989. Po více než 20 letech existence je poučné zrekapitulovat celý projekt. Případová studie z Kodaně je zaměřena na výzkum celého komplexního procesu od myšlenky k výstavbě. Tento text ukazuje klady, zápory i kritiku Ørestadu. Evoluce čtvrtě je zde poprvé rozdělena na 4 vývojové etapy dle klíčových vlastností a sousledností dějů. Ponaučení z největší evropské realizace „Transit Oreinted Develeopment“ může pomoci budoucímu rozvoji v jiných městech, jmenovitě v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten