Výstava ateliérových prací

Bytový dům na Orionce

Kryštof Andrle

Ocenění

Anotace

Cílem projektu bylo navržení bytového domu, který doplní historickou budovu vozovny, ale zároveň bude dost odlišný, aby nenarušil charakter Orionky. Hmota domu má štíhlou a dlouhou linii, která podtrhuje rozhraní dvou zástaveb odlišných měřítek, jednoduchý obrys nenarušuje členitou siluetu vozovny. Půdorysně se s ní budova překrývá, v tomto místě se zvedá nad zem a obkročuje ji, tato sekce domu představuje dominantu projektu. Vyzdvihnutou hmotu pomáhá nést série oblouků a jedno klenební pole, tím budova získala svůj charakter. Přes zachovalé točité schodiště se budova napojuje na historickou vozovnu. Kvůli již dané podlažnosti schodiště se mu nově navržený dům musel podřídit, to vyústilo v řešení různých urovní podlaží napříč domem, stavba tak lépe i dosedla na lehce svažitý térén.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho