Publikace

Národní kastrace na Křivoklátsku

doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný

Centrální zóna Křivoklátska má získat nálepku národní park. Je-li něco národní, potom se jedná o věc národního zájmu, věc spojenou s národní identitou, národním bohatstvím, věc celospolečenskou se zřejmým kulturním rozměrem. Má-li se přívlastek „národní“ týkat krajiny, musíme se ptát, kde je zde přesně národní zájem? V uchování současného stavu, v návratu ke způsobu hospodaření, který krajinu utvořil, nebo v ponechání přírody sobě samé?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.