Publikace

Spoluúčast na pořízení potřebné veřejné infrastruktury

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Ing. arch. Vít Řezáč

Město Nymburk vydává tyto Zásady pro spoluúčast na pořízení potřebné veřejné infrastruktury (dále též jen Zásady). Zásady zejména vymezují program spoluúčasti včetně postupu pro stanovení výše spoluúčasti a obsahují pravidla pro spoluúčast pro jednotlivé projekty. Jako informativní je k zásadám přiložena aplikační část s postupem výpočtu spoluúčasti a variantami míry spoluúčasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.