Publikace

Rozumně, pokorně ale s odvahou

doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

Recenze tří rekonstrukcí objektů a jejich úprava k trvalému bydlení

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.