Publikace

Nové evropské předpisy pro navrhování konstrukcí

Ing. Naděžda Holická, CSc., M.A.Sc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten