Publikace

Gočárova galerie

Mgr. Jakub Potůček

Kritická recenze rekonstrukce a konverze nejstarší části Winternitzových mlýnů v Pardubicích pro účely krajské Gočárovy galerie.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.