S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Světlo v architektuře

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Zraková pohoda v interiéru nezávisí pouze na volbě osvětlovací soustavy, zdrojů světla a osvětlovacích těles, ale úzce souvisí i s barevností celého interiéru, jeho vybavením a uspořádáním.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten