Publikace

Člověk a světlo v architektuře

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Návrh dostatečného osvětlení vnitřního prostoru denním, umělým eventuálně sdruženým osvětlením je jedním z nejpodstatnějších faktorů k dosažení zrakové pohody jednotlivce. Ta závisí nejsen na konstrukci a vnitřní dispozici objektu, ale i na velikosti a orientaci otvorů, způsobů zasklení, typu světelné soustavy se s právně zvolenými světelnými zdroji a na celkové barevnosti povrchů interiéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten