S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

TZB 40 Umělé osvětlení, elektrorozvody, hromosvody

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten