Publikace

Návrh hydroizolace provozní střechy dle směrnice ČHIS 01

Ing. Jan Matička

Časté hydroizolační defekty staveb potvrzují potřebu komplexního řešení návrhu ochrany stavby před nežádoucím působením vody, a to již od nejranějších stádií přípravy stavby. Zásady a pomůcky zformulované do Směrnice ČHIS 01: Hydroizolační technika – Ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti mohou přispět k upřesnění komunikace subjektů zúčastněných na procesu přípravy a realizace stavby a obrátit pozornost těchto subjektů k problematice ochrany stavby před nežádoucím působením vody a vlhkosti výrazně dříve než dosud.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten