Publikace

Prostorový rozměr energetické bezpečnosti

Souběh ropného zlomu, geopolitické nestability a nárůstu spotřeby učinily aktuální problematiku energetické bezpečnosti. Významnou úlohu hraje prostorový rozměr případných dopadů. Zejména v krátkodobém časovém horizontu je oprávněné očekávat hlavní dopady v souvislosti s dopravou, zejména individuální osobní. Prověření scénáře výpadků mobility ukazuje, že již krátce po ropném zlomu mohou nastat závažné prostorové dopady. Výsledky analýzy naznačují, že kromě postižených regionů je možné očekávat i relativní vítěze, zejména mezi regionálními centry.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten