Publikace

Cihelne konstrukce pevnostních staveb se zaměřením na konec 18 století v Čechách

Ing. Monika Utěšená, Ing. Radka Pernicová, Ph.D.

Příspěvek je koncipován jako základní exkurz do problematiky unikátních fortifikačních staveb, tak jak ho autor byl schopen obsáhnout během jeho desetiletého působení na pevnosti Josefov v Královéhradeckém kraji.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten