Publikace

Cihelne konstrukce pevnostních staveb se zaměřením na konec 18 století v Čechách

Ing. Monika Utěšená

Příspěvek je koncipován jako základní exkurz do problematiky unikátních fortifikačních staveb, tak jak ho autor byl schopen obsáhnout během jeho desetiletého působení na pevnosti Josefov v Královéhradeckém kraji.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten