Publikace

Lifting the Curtain. Architektonické vztahy ve střední Evropě

Ing. arch. Karin Grohmannová

Lifting the Curtain zkoumá roli středoevropské architektury v průběhu posledního století. Rozšiřuje stávající úhly pohledu a hledá alternativy k tradičním výkladům dějin architektury – od počátku 20. století přes období poválečné obnovy až k postsocialistické transformaci. Soustřeďuje se na širší souvislosti: mapuje mezinárodní spolupráci jednotlivců i velkých organizací, výměnu ideových konceptů i sdílení technických řešení. Jedná se o ojedinělý přístup v rámci současné historiografie, který poslouží k lepšímu pochopení a popisu fenoménu modernity u nás i v mezinárodním měřítku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten