Publikace

MoleMOD - robotický systém založený na sdílení měkkých robotů mezi pasivní moduly

Ing. arch. Jan Petrš

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten