Závěrečné práce

Horská chata Schwarzenstein

Bc. Jiří Müller

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrhem diplomové práce je horská chata v alpské oblasti jižní Tyrolsko (hranice Itálie/Rakousko) v nadmořské výšce 2923 m.n.m.. Objekt bude sloužit k ubytování a stravování alpinistů a zároveň zde bude výzkumné/vědecké pracoviště. Důraz bude kladen na použítí obnovitelných zdrojů, autonomii objektu (off-grid), náročnost transportu materiálu a zásobování (vrtulník) a klimatické podmínky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.