Publikace

Experimentální modely klenebných konstrukcí

Ing. arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D.

Tento příspěvek prezentuje několik modelů členění kulové plochy kruhovými elementy. Geometrické uspořádání kružnic na kulové ploše je odvozeno z definice sférických mnohostěnů, respektive geodetického členění kulové plochy. Vybrané modely představují alternativu k tradičním prutovým klenebným systémům a jsou podkladem pro následnou fázi návrhu konstrukčních schémat. Z těchto schémat bude zvolena varianta pro podrobnější zpracování na úrovni konstrukčního systému a prototypu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten