Výstava ateliérových prací

Anotace

Cvak je lapač octomilek primárně navržený jako doplněk k vermikompostéru Urbalive firmy Plastia. Díky tvaru písmene c jej lze jednoduše nacvaknout na nohu kompostéru. Může ale fungovat i jako samostatný prvek. Skládá se ze dvou částí, které jsou navzájem propojené pružným pantem. To usnadňuje manipulaci, zamezuje ztrátě jedné z částí a umožňuje celý produkt odlisovat v jedné formě. Do nádobky lapače uživatel nalije ocet, nebo jiné médium vábící octomilky, a přiklopí ji víčkem s otvory, kterými mušky následně vlétají do lapače.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit