Publikace

Inovativní dřevěné konstrukce (geometrie-konstrukce-materiál)

Ing. arch. Šárka Tauchmanová, Ph.D.

S postupem technologické inovace a digitálního navrhování rostou možnosti realizace zakřivených dřevěných konstrukcí a objevuje se narůstající množství konstrukcí volných forem. V rámci vybrané členité skupiny konstrukcí jsou sledovány tři blízce související proměnné. Definice geometrie, statické působení a zpracování materiálu (Veltkamp 2007). Geometrie – prostorové uspořádání materiálu, kde tvar a statické vlastnosti jednotlivých elementů jsou určeny dostupnou technologií výroby. Statické působení – předurčené vlastnostmi materiálu a současně geometrickým uspořádáním konstrukčních elementů. Závěrem materiál, jehož vlastnosti jsou ovlivněny způsobem zpracování. Příklady konstrukcí jsou rozděleny do pěti skupin, sestavených s ohledem na tyto tři proměnné.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten