Publikace

VLIV REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A DOPLŇKOVÉHO OSVĚTLENÍ NA MNOŽSTVÍ SVĚTLA V OBYTNÉ MÍSTNOSTI

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D., Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Denní osvětlení je pro člověka velmi důležitým faktorem pro zdravý a plnohodnotný život. Proto se snažíme denní osvětlení přivést do interiérů v dostatečné míře a kvalitě. S klesajícími možnostmi nové výstavby jsou využívány v současné době i méně atraktivní místa pro výstavbu a mnohem častěji přistupujeme k různým druhům rekonstrukcí. Součástí těchto rekonstrukcí bývá výměna okenních otvorů, zateplení obvodového pláště, zasklení lodžií či dodatečné vybudování balkónů nebo doplňkového osvětlení pomocí světlovodů. Zmíněné rekonstrukce nám zcela jistě pomáhají s úsporou energie na vytápění, ale mohou i negativně ovlivnit úroveň denního osvětlení v interiéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten