Publikace

Vliv umístění a velikosti okenního otvoru na množství a kvalitě osvětlenosti interiéru

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D., Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Primární funkcí okenního otvoru je a vždy bylo poskytování přirozeného denního osvětlení. Z dnešního pohledu je často tato funkce opomíjena, přestože je přímé sluneční záření resp. denní osvětlení pro lidský organismus nenahraditelné. V současné době se snažíme navrhovat "zdravé, ekologické a ekonomicky přijatelné" bydlení, proto bychom měli tento zdroj osvětlení využívat v co největší míře, protože splňuje všechna tři kritéria zároveň. Prostory, které jsou navrhovány a potřebují osvětlit, se od sebe liší nejen polohou v objektu, ale i tvarem a plošnou velikostí, proto je třeba podle těchto parametrů zvolit i vhodný typ okenního otvoru, aby výsledné proslunění a denní osvětlení bylo optimální z hlediska kvality navrhovaného vnitřního prostředí. Okrajovými podmínkami srovnávací studie byla konstantní obytná místnost, která bude měnit polohu v objektu a dále konstantní srovnatelná plocha okenního otvoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten