Publikace

Komparativní analýza okenních otvorů z hlediska účinnosti poskytování denního osvětlení

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D., Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

V současné době se snažíme navrhovat "zdravé, ekologické a ekonomicky přijatelné" bydlení, proto bychom měli denní osvětlení využívat v co největší míře, protože splňuje všechna tři kritéria zároveň. Prostory, které jsou navrhovány a potřebují osvětlit, se od sebe liší nejen polohou v objektu, ale i tvarem a plošnou velikostí, proto je třeba podle těchto parametrů zvolit i vhodný typ okenního otvoru, aby výsledné proslunění a denní osvětlení bylo optimální z hlediska kvality navrhovaného vnitřního prostředí. Okrajovými podmínkami srovnávací studie byla konstantní obytná místnost a dále konstantní srovnatelná plocha okenního otvoru. Účinnost okenních otvorů z hlediska denního osvětlení byla posouzena dle platných normativních předpisů pro Českou republiku, kdy pro různé sklony okenních otvorů budou dána doporučení pro vhodnost návrhu a jejich použití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten