S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Osvětlení-denní osvětlení a proslunění budov:Obecné zásady pro osvětlení

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Kapitola se týká osvětlení - denního osvětlení a proslunění budov. Je zaměřena na obecné zásady pro osvětlení - denního osvětlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten