Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

ZIMNÍ PŘÍSTAV V BRATISLAVĚ

Šmondrková Henrieta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práca sa zaoberá nielen urbanistickou koncepciou industriálneho areálu Zimného prístavu v Bratislave so zameraním na otvorenie mesta k rieke, návrhu kvalitného verejného priestoru pre širokú skupinu obyvateľstva a rešpektom k industriálnej minulosti územia ale aj návrhom športovej haly s pridruženými funkciami ako vertikálneho verejného priestoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.