S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Thermal-moisture problems of external skins of civil building

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

This article deals with roof constructions, in which biodegradation occurs very often and with reasons for which they occur, which is especially the design level and the improper technological procedures applied dutiny the construstion process.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten