Závěrečné práce

REVITALIZACE ÚDOLÍ ŘEKY VOLYŇKY VE VIMPERKU

Bashkova Evgeniia

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Průtah silnice první třídy vedoucí údolím řeky Volyňky je nehojící se ránou táhnoucí se napříč městem. Silnice, která město protíná a dělí na dvě podobně velké části, kolem sebe postupně vytvořila neutěšené a nevábné prostory, od kterých se okolní město nadále odtahuje. Jinak malebná říčka Volyňka je městem stažena v regulovaných korytech a místy se ztrácí mezi chátrající zástavbou a nálety divokých dřevin.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.