Publikace

Stavební fyzika 10, Denní osvětlení a oslunění budov

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Denní osvětlení a sluneční záření v budovách a jeho význam pro uživatele budovy (hygienický, ekonomický, ekologický). Návrh a hodnocení budovy nebo souboru budov z hlediska proslunění a denního osvětlení. Požadavky norem a metody jejich prokazování při územním rozhodování a ve stavebním řízení

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten