S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Srovnání metod měření vlhkosti cihelného zdiva

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Srovnání metod měření vlhkosti cihelného zdiva

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten