Publikace

Srovnání metod měření vlhkosti cihelného zdiva

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Srovnání metod měření vlhkosti cihelného zdiva

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten