S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Účinnost magnetokinetické sanační metody

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Článek uvádí výsledky dlouhodobého měření vlhkosti zdiva před a po instalaci magnetokinetického přístroje, zároveň jsou specifikovány limitující faktory aplikace přístroje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten