Publikace

Účinnost magnetokinetické sanační metody

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Článek uvádí výsledky dlouhodobého měření vlhkosti zdiva před a po instalaci magnetokinetického přístroje, zároveň jsou specifikovány limitující faktory aplikace přístroje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten