Závěrečné práce

MĚSTSKÉ BYDLENÍ NOVÉ VYSOČANY

Kristián David

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce je zpracována v návaznosti na předdiplomní seminář, který se zabýval analýzou městského nájemního bydlení, Pražskou developerskou společností a výběrem potencionální lokality pro výstavbu městských bytů v Praze. Podkladem pro výběr lokality byl seznam pozemků ve vlastnictví hlavního města, které jsou momentálně využité pro parkování automobilů a v územním plánu umožňují zastavění funkcí pro bydlení. Na základě tohoto semináře byla vybrána lokalita Nové Vysočany, konkrétně nedokončený bytový blok ohraničený ulicemi Novovysočanská, Skloněná a U Nové školy. Ten je dále podroben konkrétnímu návrhu v této diplomní práci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.