Publikace

Jak číst město

M.A. Martin Kloda

Nakolik formovalo obraz stověžatého města jeho skutečné vnímání a nakolik zobrazování na vedutách s výškově zvýrazňovanými dominantami? Jak významné byly pro vnímání Prahy jednotlivé pohledy na město a jak máme pracovat s prostorovými plány současných vedut? Jaká má být současná kompozice města, které se v průběhu bouřlivého 20. století tak významně proměnilo?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten