Publikace

Neznámé průmyslové dědictví - meziválečná architektura v Praze a industriální plastika

Text shrnuje předběžné výsledky výzkumu meziválečné architektektury na níž se obejevuje plastika s tematikou práce, průmyslu, obchodu, peněžnictví a zemědělství.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten