Publikace

Ohlédnutí za 3. mezinárodním bienále Industriální stopy 2005

Text se týká ohlédnutí za 3. mezinárodním bienále Industriální stopy 2005.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten