Publikace

Obraz města/The Image of the City/Kevin Lynch

První odborný, kritickým komentářem opatřený překlad nejvýznamnější knihy amerického teoretika Kevina Lynche zabývající se multidisciplinárním hodnocením problematiky vizuální formy měst a regionů vycházející z fenomenologické interpretace prostoru (kniha začleňuje informace z oborů architektura, urbanismus, sociologie, filosofie, etnografie, ekonomie, psychologie ad.). Text je doplněn o: zasazení díla do současné situace v českém prostředí od Erica Dluhosche, mimořádně náročnou problematiku samotného překladu odborné terminologie a posouvání jejích významů, praktické poznámky k aktuálnosti textu ve vztahu ke změnám popisovaných měst. Překlad byl zaslán do soutěže Magnesia Litera 2005. Kniha se zabývá teorií vizuálního vnímání města (obrazu - image města), které je založeno na objektivních kritériích, jež jsou zjistitelná danou metodologií. Výsledkem analýz je zkoumání typologie formy města. Text představuje jeden z nejvýznačnějších příspěvků k teorii plánování měst i velkých urbánních celků.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten