Výstava ateliérových prací

Bývala tu nemocnice

Šimon Kmet

Anotace

Kdysi tu bývala nemocnice, je projekt revitalizace areálu nemocnice na Bulovce. Je založený na jednoduché myšlence posílení role městského centra na náměstí Na Stráži. Přičemž naopak západní část je zamýšlena pro obnovu co nejvíce se blížící přirozenému přírodnímu stavu. Cílem je sjednocení přírodních ekosytémů, lidí a jejich aktivit v symbiotickém vztahu. Přírodní prostředí zde může sloužit jako zdraví posilující element, jak zdraví fyzické tak duševní. Kde přírodní podmínky limitují moderní technologii zdravotnictví stává se zdravotnickým zařízením sama příroda.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.