S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ownership and soil quality as sources of agricultural land fragmentation in highly fragmented ownership patterns

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

The study provides arguments for intervention aimed at reducing the huge differences between the levels of land-ownership and the land-use fragmentation.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten