Lidé

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.