Publikace

Petr Vorlík: Architektura minulá a budoucí

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Rozhovor zaměřený na specifika české architektury a její proměny v průběhu let 1918-2018.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten