Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Základní škola Všenory - 1. stupeň

Julie Juštíková

Anotace

Zadáním bylo navrhnout budovu pro první stupeň ZŠ ve Všenorech. Škola je umístěna na pozemku s převýšením téměř osmi metrů. Bylo tedy klíčové využít této prudké svažitosti v náš prospěch. Dům, ač je čtyřpodlažní, je výškou dvou podlaží zasazen do terénu, a tak z hlavních komunikací působí dojmem dvoupatrové budovy, které jsou pro Všenory typické. Zároveň se ale plocha jihozápadních fasád plně otvírá ve všech čtyřech podlažích výhledu na Všenorské kopce a zajišťuje maximální možné denní osvětlení všech učeben. Objekt je dělen do tří částí. Dvou samostatných budov a propojujícího krčku. Na pozemku školy se nachází hřiště a také amfiteátr pro venkovní výuku nebo mimoškolní akce obce Všenory. Stavba tak dodává do Všenor i potřebné prostory pro různé zájmové činnosti, odpočinek či setkávání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA