Publikace

Úvodník čísla, které se věnuje rehabilitaci historické architektury. Zamyšlení nad potenciálem a limity oprav a opětovného využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten