S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Urbanistická studie centra Jižního Města - územní plán zóny

doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc., Ing. arch. Jan Sedlák

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten