Diplomové práce

Doplnění městské struktury v okolí Emauzského kláštera

Bc. Růžena Šenoldová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je rehabilitace území vymezené ulicemi Na Moráni, Trojická, Vyšehradská a Pod Slovany. Na území se nachází klášter Na Slovanech. Návrh pracuje se současným využitím budov areálu, některé objekty navrhuje zbourat a při východní hranici navrhuje soustavu nových budov do které jsou umístěny funkce – vysokoškolské pracoviště, muzeum, galerie a středoškolský internát.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.